HẠT ĐIỀU RANG MUỐI
Tem 130x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
HẠT ĐIỀU BÌNH PHƯỚC
Tem 80x80mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
HẠT ĐIỀU VÀNG
Tem 80x65mm, Decal giấy, Cán màng bóng
HẠT ĐIỀU
Tem 80x80mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
MỰC TRỨNG
Tem 90x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
HẠNH PHÚC
Tem 120x40mm, Decal giấy, Không cán màng
VỊ QUÊ
Tem 40x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
FOOD MARKT
Tem 90x90mm, Decal giấy, Cán màng bóng
DINO MACADAMIA
Tem 35x35mm, Decal nhựa trong, Cán màng mờ
ĐẬU XANH HẠT
Tem 75x65mm, Decal giấy, Cán màng bóng
KHÔ CÁ KHOAI RIM
Tem 110x70mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
MIXED NUTS
Tem 70x90mm, Decal giấy, Cán màng bóng
NGÂN HÀ
Tem 60x65mm, Decal kraf, Cán màng bóng
MOSHI ORGANIC
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng
BEE CHĂM CHỈ
Tem 42x36mm, Decal giấy, Cán màng mờ
GO GEEN
Tem 55x35mm, Decal giấy, Cán màng bóng
THỰC PHẨM HỮU CƠ
Tem 70x70mm, Decal giấy, Cán màng bóng
BÒ NHẬP KHẨU
Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0

Đang tải ...